Слађана Пријић-Сладић

васпитач, дипл. филолог

Слађана Пријић Сладић је дипломирани филолог и лиценцирани туристички водич са вишегодишњим искуством. Сарађује са Дворским краљевским комплексом Карађорђевића, Туристичком организацијом Београда и Туристичком организацијом Србије. У Дому ученика средње ПТТ школе ради од 2010 године. Подручја за која се интересује су ненасилна комуникација, конструктивно провођење слободног времена ученика и укључивање младих у друштвено одговорне пројекте.