Васпитни рад

 

Дом ученика средњих школа Милутин Миланковић је педагошки обликована средина и заједница која за основну делатност има васпитање које се остварује у интеракцији између ученика, васпитача, психолога и свих оних који чине социјални амбијент Дома.

Циљеви васпитног рада у Дому ученика средњих школа Милутин Миланковић су:

  • Обезбеђивање оптималних услова за доступно и квалитетно образовање и васпитање ученика.
  • Оспособљавање ученика за успешно функционисање у условима одвојености од породице и сналажење у различитим проблемским ситуацијама.
  • Подршка развоју личности ученика у складу са узрасним и личним потребама и индивидуалним карактеристикама и интересовањима.
  • Јачање компетенција ученика које доприносе социјалној интеграцији.

У Дому је запослен стручно оспособљен кадар који чине: васпитачи, стручни сарадник и друго особље који воде рачуна да све што се догађа у Дому буде у интересу физичког и менталног здравља и целокупног развоја ученика. Васпитни рад је организован у 13 васпитних група које у просеку имају 25 ученика. Радно време васпитача је такво да је обезбеђено њихово присуство у Дому током 24 сата, како радним данима, тако и викендом.