Контакт

  Телефони:

  Директор, Ненад Миленовић
  011/2070–090; 
  direktor@pttdom.edu.rs
  direktor@dommilutinmilankovic.edu.rs

  Зборница васпитача
  011/2070–093
  011/3291–242;

  Ученички стандард, Славица Анђелковић
  011/2070–091
  011/3291–035
  ucenici@pttdom.edu.rs


  Секретар, Бојана Мијушковић
  011/2070–092
  011/3291–035
  sekretar@pttdom.edu.rs

  Педагог, Јелена Ђиновић
  011/2070–094
  011/3291–336
  pedagog@pttdom.edu.rs

  Шеф финансијске службе, Зоран Митровић
  011/2070–095
  011/3290–886 
  finansije@pttdom.edu.rs

  Економ, Горан Обрадовић
  011/2070–007
  011/3291–385
  ekonom@pttdom.edu.rs

  Нутрициониста, Лидија Пријић-Сладић
  011/2070-007
  nutricionista@pttdom.edu.rs

  Кухиња, Дана Митровић
  011/2070–009
  011/3291–385
  kuhinja@pttdom.edu.rs

  Адреса:
  Улица Здравка Челара бр.16, 11000 Beograd
  Телефон, 011/2070-090
  Факс, 011/3291-035
  office@pttdom.edu.rs
  office@dommilutinmilankovic@edu.rs

  Портирница, 011/2070–000