microsoft office 2010 professional plus full version free abiword download free windows free windows 7 professional windows 10 update free hp wifi driver for windows 10 64 bit free download free windows 8.1 pro keyboard driver free windows 10 for pc download free free
Preaload Image

Упис 2021/2022

Упис у Дом ученика Милутин Миланковић

Коначна ранг листа ученика примљених у Дом за школску 2021/22. год.

Преузми коначну листу 2021/2022

Листа примљених ученика из осетљивих група: преузми

САТНИЦА УСЕЉЕЊА ЗА 31.08.2021. – преузми

Обавештење за ученике који су примљени у Дом: преузми

За све додатне информације можете се обратити на телефон: 011/3291242 радним данима од 09 до 12 часова

Konkurs 2021/2022 :    *** preuzmi dokument***


 • U školskoj 2021/22. godini, Dom učenika srednjih škola ,,Milutin Milanković“prima 303 učenika.

  Prijavljivanje kandidata na Konkurs obaviće se u sledećim rokovima:

  • Za prvu raspodelu – od 12. do 24. jula 2021. godine ( od 08,00 do 15,00 časova);
  • Za osetljive društvene grupe, za one koji nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli – od 24. do 27. avgusta 2021. godine.

  *Neblagovremene, nepotpune i od neovlašćenog lica podnete prijave na Konkurs neće se razmatrati.

  *Overu dokumentacije potrebne za prijavu na konkurs možete izvršiti kod notara bez novčane nadoknade. link u novinama.

Потребна документа

 
 

     ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

  • Пријава на конкурс (добија се у Дому, а може се преузети) ***Преузмите пријаву***;
  • За ученике првих разреда средњих школа: јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима од 5. до 8. разреда , уверење о обављеном завршном испиту) и потврду о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у 1 разред средње школе);
  • За ученике других, трећих и четвртих разреда: Оверена фотокопија сведочанства о завршеном претходном разреду (за ученике који су уписани у 2, 3 или 4 разред средње школе);
  • Уверење о приходима по члану домаћинства за период од 01.01. до 31.03.2021. године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања Конкурса) ***Преузмите уверење***;
  • Дипломе и друге награде са учешћа на  такмичењима ученика, које се налазе у Календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја) у претходно завршеном разреду: календар за основне школе, календар за средње школе;
  • Потврду о владању у установи – дому ученика, током претходне школске године, односно награде и похвале за учешће у активностима и изречене васпитно дисциплинске мере (за ученике који су уписани у 2, 3 или 4 разред средње школе).
 
 
Примери уплатница

КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА, КОЈИ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ НИСУ ДОБИЛИ СМЕШТАЈ У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ

КОНКУРИШУ ЗА МЕСТО У ДОМУ

 Од 24. до 27. АВГУСТА 2021.

Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг-листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у року из тачке 3. овог конкурса (од 24. до 27. августа 2021. године) поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе.

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи и то:

 • из материјално угрожене породице – решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи (оверена фото-копија);
 • ученици без родитељског старања – потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља;
 • из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених ученика;
 • из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома;
 • лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица;
 • избеглице и расељена лица – потврда да се корисник налази у евиденцији о избеглим или расељеним лицима (прибавља се у Комесаријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине пребивалишта);
 • повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврда МУП-а;
 • близанци (чији је брат/сестра близанац остварио право на смештај) – извод из матичне књиге рођених;
 • ученици који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање, ученици који се школују за образовне профиле дуалног образовања – уговор о стипендирању са социјалним партнерима.

Кандидати из осетљивих друштвених група биће пропорционално заступљени (рангирани) у односу на број пријављених, и то 5% наменски опредељених капацитета установе.