autodesk maya bonus tools 2018 free autodesk revit 2017 (r1) structure fundamentals pdf free java 1.6 download windows free windows 7 professional themes free full version free windows nt 4.0 download free
Preaload Image

Међународни Дан Људских Права

Међународни дан људских права се обележава широм света како би се указало на значај поштовања права и достојанства сваког појединца.

Уједињене нације су 10. децембра 1948. године усвојиле Универзалну декларацију о људским правима, у којој је истакнуто да су та права универзална и да не зависе од националне, државне, идеолошке, социјалне и културне припадности. Тим документом се штите грађанске, политичке, економске, социјалне и културне слободе и права човека- од права на живот и слободу до права на достојанство, приватност, социјалну сигурност и удруживање.

Људска права су основна права која има свака особа, која се стичу рођењем, која су неотуђива и недељива, својствена свим људима, без обзира на држављанство, пребивалиште, пол, национално и етничко порекло, боју коже, веру, језик или било који други статус.