Zaposleni u Domu učenika srednjih škola Milutin Milanković

Vaspitni rad u Domu učenika srednjih škola Milutin Milanković

 

Dom učenika srednjih škola Milutin Milanković je posebno pedagoški oblikovana sredina koja osim o smeštaju i ishrani srednjoškolaca, vodi računa o njihovom školskom uspehu, socijalnom sazrevanju, razvijanju lične kompetencije i formiranju zdravih životnih navika.
U okviru slobodnog vremena se značajna pažnja posvećuje kulturno-zabavnim aktivnostima, rekreaciji i podsticanju aktivnog odnosa prema okruženju.

 Rukovodstvo i Administracija

Ime i prezime
Zvanje
Struka
Biografija
Nenad Milenović
Direktor
dipl. istoričar
Jelena Đinović
Pedagog
dipl. pedagog
Vesna Madacki
Referent za učenički standard
Soc. radnik
Nenad Damjanović
Administrator Inform.sistema
struk. inž. elektr. i računar.
Svetlana Krivokapić
Sekretar
dipl. pravnik
Zoran Mitrović
Šef finansijske službe
dipl. ekonomista
Nikola Ašanin
Savetnik za bezbednost i kvalitet hrane
mr bezbednosti i kvaliteta hrane
Aleksandra Angelov
Stručni saradnik za projekte
Dipl. ekonomista

Vaspitno osoblje

Ime i prezime
Zvanje
Struka
Vaspitač br.
Biografija
Ana Stanković
koordinator rada vaspitača
dipl. soc. radnik, spec medijacije
1
Anđela Dragićević
vaspitač
dipl. soc
2
Jelena Okičić
vaspitač
doktor stomatologije
3
Slađana Prijić-Sladić
vaspitač
dipl. filolog
4
Marko Nenadović
vaspitač
prof. fizičke kulture
5
Mirjana Adašević
vaspitač
prof. engleskog jezika i književnosti
6
Aleksandra Pavlović
vaspitač
dipl. muzički umetnik
7
Uroš Urošević
vaspitač
dipl. glumac
8
Pavle Jovanović
vaspitač
dipl. slikar
9
Marijana Spasenić
vaspitač
dipl. saobraćajni ing.
10
Dragana Stevanović
vaspitač
prof. fizičke kulture
11
Jovan Đorđević
vaspitač
dipl. prof.
12
Jelena Radojević
vaspitač
dipl. ing. poljopriv.
13

Osim vaspitnog osoblja u Domu su zaposleni:

Ime i prezime
Zvanje
Struka
Biografija
Lidija Prijić-Sladić
Nutricionista
viši nutricionista dijetetičar
Dana Mitrović
Šef kuhinje
Kv kuvar
Saša Đukić
K.v. mašinbravar
Tehnički majstor