Дом ученика средњих школа Милутин Миланковић
Дом ученика средњих школа Милутин Миланковић је савремена установа ученичког стандарда у којој се, поред васпитних и образовних активност и садржаја, обезбеђују смештај, исхрана, услови за учење, забавни и спортски живот за младе, који се школују у Средњој техничкој ПТТ школи i осталим школама, а пребивалиште им је ван територије Београда.